Menu

Generalforsamling i boldklubben

image
Brian Larsen
15. januar 2018 kl. 01:16
Tirsdag den 6.2.2018 kl. 19.00

                  Tuse Næs boldklub indkalder til ordinær generalforsamling.

                              Tirsdag den 6 februar 2018 kl. 19.00

Dagsorden for generalforsamlingen :

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

På valg er:

Jeanne Søe Christiansen (ønsker ikke genvalg)

Brian Larsen

2 suppleanter

2 Revisorer

1 revisor suppleant

6. Evt. 

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 4 skal være formanden i hænde senest den 23.1.2018.

Med venlig hilsen

Tuse Næs Boldklubs bestyrelse